Andrzej Sikorski

aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat specjalizuje się w sprawach z zakresu Prawa budowlanego (pozwolenia na budowę i rozbiórkę, zgłoszenia robót budowlanych, zmiany sposobu użytkowania, pozwolenia na użytkowanie, postępowania naprawcze i legalizacyjne, analiza projektów budowlanych). Zajmuje się także zagadnieniami planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony zabytków, dróg publicznych (zajęcie pasa drogowego, inwestycje drogowe), realizacji inwestycji na podstawie tzw. specustawy mieszkaniowej.

Doświadczenie zdobywał jako pracownik organów administracji architektoniczno – budowlanej. Doradza deweloperom, funduszom inwestycyjnym oraz inwestorom prywatnym na etapie planowania i przygotowania inwestycji, w tym poprzez weryfikację dokumentacji projektowej i sporządzanie opinii prawnych. Reprezentuje w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Bierze udział w badaniach stanu prawnego nieruchomości. Doradzał w zakresie zagadnień prawa budowlanego przy wielu projektach inwestycyjnych, realizowanych przez m. in. Matexi Poland, Yareal, HB Reavis, Skanska Property Poland, Skanska residential, Robyg, m.in. w postępowaniach w przedmiocie uzyskania pozwolenia na budowę m. in. dla: Varso, Forest, Moje Miejsce, Atrium Promenada, Generation Park, Spark, High5ive, Rezydencja Barska, Horyzont Praga. Doradza również wiodącemu podmiotowi z sektora nieruchomości komercyjnych w sprawach modernizacji budynków biurowych. Uczestniczył w obsłudze prawnej transakcji zakupu akcji Stoczni Gdańsk S.A. i udziałów GSG Towers sp. z o.o. przez SPV Operator sp. z o.o. (spółkę zależną Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.)

Kontakt: andrzej.sikorski@cherka.pl