Joanna Rutkowska

Prawnik

Wspiera adwokatów i radców prawnych w obsłudze deweloperów w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ochrony zabytków nieruchomych. Dodatkowo sporządza pisma z zakresu prawa cywilnego oraz skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych.  

Studentka ostatniego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Absolwentka Centrum Prawa Francuskiego UW, a także Kliniki Mediacji organizowanej przez Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy WPiA UW.  

Jest byłą stypendystką międzynarodowej rocznej wymiany młodzieżowej Rotary International we Francji w ramach Youth Exchange Program.  

Od początku studiów zaangażowana w ruch naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. Wraz z Kołem Naukowym Komparatystyki Prawniczej organizowała jedne z największych ogólnopolskich konferencji naukowych. W 2019 r. była zaangażowana w najważniejszy studencki projekt dotyczący relacji polsko-chińskich, tj. Warsaw-Beijing Forum.  

Przed studiami podczas dwóch kadencji w Parlamencie Młodzieży Wrocławia reprezentowała lokalną młodzież wobec władz Wrocławia, a także innych instytucji i organizacji.  

Biegle włada językiem francuskim i angielskim.

Kontakt: joanna.rutkowska@cherka.pl