Katarzyna Nawrocka

aplikant radcowski

Aplikantka radcowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z obsługą szeroko rozumianego procesu inwestycyjno – budowlanego. Doradza zarówno w aspektach prawnych objętych regulacją prawa administracyjnego, jak i zagadnieniach cywilnoprawnych. Przygotowuje opinie i ekspertyzy prawne z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz administracyjnego. Posiada również doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań reprywatyzacyjnych dotyczących tzw. gruntów warszawskich. Przeprowadza analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz sporządza opinie, w szczególności z zakresu gospodarowania nieruchomościami i regulacji stanu prawnego nieruchomości. Doświadczenie zdobywała w administracji samorządowej, prowadząc postępowania administracyjne z zakresu nieruchomości objętych tzw. dekretem warszawskim. Specjalizuje się w administracyjnoprawnych zagadnieniach prawa nieruchomości.

Kontakt: katarzyna.nawrocka@cherka.pl