Łukasz Dziamski

adwokat

Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od wielu lat doradza Klientom korporacyjnym i indywidualnym w sektorze nieruchomości oraz inwestycji budowlanych, w tym z zakresu odnawialnych źródeł energii. Pełnomocnik przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. Specjalizuje się w publicznym prawie nieruchomości, prawie ochrony zabytków, prawie ochrony środowiska oraz postępowaniu administracyjnym i sądowo-administracyjnym. Posiada bogate doświadczenie w sprawach zajęcia pasa drogowego dróg publicznych. 

Doradzał jednostkom samorządu terytorialnego w sprawach gospodarki nieruchomościami oraz współpracował w charakterze eksperta z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (program „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”), Państwową Komisją Akredytacyjną (obecnie: Polska Komisja Akredytacyjna) oraz Towarzystwem Opieki nad Zabytkami Oddział w Warszawie. 

Laureat nagrody specjalnej w konkursie „RisingStars Prawnicy – liderzy jutra 2020”. W 2019 r. wyróżniony rankingu Legal 500 EMEA tytułem Next Generation Lawyer w kategorii Construction, w 2020 r. w rankingu Legal 500 EMEA – uzyskał indywidualną rekomendację jako specjalista w zakresie prawa ochrony zabytków. Jego praca magisterska zdobyła III nagrodę w IX edycji konkursu miesięcznika „Samorząd Terytorialny” na najlepsze rozprawy doktorskie, prace magisterskie i licencjackie dotyczące samorządu terytorialnego i zagadnień decentralizacji. Autor pierwszej na rynku wydawniczym monografii nt. procedury aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego (Wolters Kluwer 2013). Współautor Komentarza do ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Wolters Kluwer 2016) oraz monografii Tort Liability of Public Authorities in European Laws (Oxford University Press 2020). Redaktor monografii Kierunki zmian w Kodeksie postepowania administracyjnego. Propozycje i kontrowersje (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2014). Autor artykułów i komentarzy dla Dziennika Gazety Prawnej, Rzeczpospolitej oraz portalu Prawo.pl

Doradzał przy szeregu dużych projektów inwestycyjnych, takim podmiotom, jak m.in.: BBI, Griffin Real Estate, Skanska Property Poland, Skanska Residential, Matexi, Immobel, w szczególności w postępowaniu środowiskowym dla lotniska cywilnego Warszawa-Modlin, postępowaniach dot. wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp na obszarach morskich dla elektrowni wiatrowych; postępowaniach poprzedzających realizację: terminalu DHL przy Lotnisku Chopina w Warszawie, inwestycji Nowy Sezam, Generation Park, Atrium III, Wave, P180, Atrium Promenada, Synergia Olsztyn, osiedla Park Skandynawia, Osiedla Mickiewicza, osiedla Jaśminowy Mokotów, apartamentowca Grzybowska 37; rewitalizacjach: Fabryki Norblina, dawnej Wytwórni Wódek „Koneser”, Domu Towarowego Smyk w Warszawie, Soho Factory, terenów dawnej Stoczni Gdańskiej, translokacji elementów Pawilonu „Emilia”.

Kontakt: lukasz.dziamski@cherka.pl