Małgorzata Cur

adwokat

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad dziesięciu lat doradza krajowym i międzynarodowym podmiotom m.in. z sektora lotniczego, kolejowego oraz energetycznego, zapewniając im bieżącą obsługę korporacyjną, jak również doradzając w zakresie zmian kapitałowych, relacji właścicielskich, procesów inwestycyjnych i restrukturyzacyjnych – proponując, a następnie wdrażając rozwiązania optymalizujące strukturę prawną przedsiębiorstw. 

Specjalizuje się w prawie handlowym, kolejowym oraz lotniczym. Doradza w zakresie tworzenia i wyboru optymalnej formy prowadzenia działalności, modelu zarządzania i nadzoru nad spółkami, tworzenia zasad ładu korporacyjnego i wewnętrznych regulacji spółek. Doradzała w licznych procesach przygotowania umów i negocjowania transakcji handlowych. Jest specjalistą w zakresie badania stanu prawnego spółek prawa handlowego przeznaczonych do sprzedaży (due diligence). Doradza w transakcjach nabycia udziałów i akcji. Świadczy kompleksową obsługę prawną transakcji zakupu samolotów oraz taboru kolejowego, jak również bieżące doradztwo dla spółek z sektora kolejowego, w szczególności w zakresie dopuszczania pojazdów do eksploatacji.

Autorka opinii i ekspertyz prawnych z zakresu prawa cywilnego i handlowego.

Kontakt: malgorzata.cur@cherka.pl