Andrzej Zabojski

Aplikant radcowski

Aplikant radcowski, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z regulacją prawa administracyjnego oraz cywilnego w obszarze obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego, jak również zobowiązań. Przeprowadza badania stanu prawnego nieruchomości (due diligence), w szczególności w zakresie ryzyk związanych z realizacją inwestycji. Sporządza umowy dotyczące nieruchomości, w tym najmu lokali komercyjnych. Doradza deweloperom na etapie przygotowania inwestycji poprzez sporządzanie opinii prawnych obejmujących zagadnienia prawno-urbanistycznych uwarunkowań ich realizacji.

Doświadczenie zdobywał w kancelariach prawnych, których specjalizacja obejmuje cywilne oraz administracyjnoprawne zagadnienia dotyczące procesu inwestycyjno-budowlanego. Praca w kancelarii notarialnej oraz na stanowisku in-house lawyer pozwoliła mu poznać różnorodne uwarunkowania prawne obrotu nieruchomościami, zarówno z perspektywy klienta, jak i notariusza. Doradzał również wspólnotom mieszkaniowym oraz zarządcom nieruchomości.

Podczas praktyki zawodowej brał udział w badaniach stanu prawnego nieruchomości oraz doradzał przy szeregu projektów inwestycyjnych, m.in. Bemo Sphere, Golden Space, miasteczko Nova Ochota, inwestycje Echo Investment i inne.

Kontakt: andrzej.zabojski@cherka.pl