Andrzej Zych

radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykłada zagadnienia z zakresu prawa budowlanego na Uczelni Techniczno-Handlowej w Warszawie. W ramach Kancelarii koordynuje pracę zespołu zajmującego się zagadnieniami prawnymi z zakresu prawa budowlanego oraz zagospodarowania przestrzennego. Obszarem przedsięwzięć budowlanych zajmuje się od 12 lat. Doświadczenie zdobywał w Głównym Urzędzie Nadzoru Budowlanego, gdzie zajmował się zagadnieniami samowoli budowlanych oraz oddawania obiektów budowlanych do użytkowania. W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim kierował komórkami odpowiedzialnymi za wydawanie (w I oraz II instancji) pozwoleń na budowę oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych, w tym dotyczących dużych inwestycji infrastrukturalnych, między innymi autostrady A2, drogi ekspresowej S8, II linii warszawskiego metra, czy też Lotniska Chopina w Warszawie. Brał udział w ponad 1000 postępowaniach dotyczących zgód budowlanych.

Specjalizuje się w kompleksowej (od wstępnej oceny prawnej założeń projektowych i wsparcia architektów po finalną komercjalizację inwestycji) obsłudze prawnej deweloperów w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym w postępowaniach o ustalenie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz w toku procedur planistycznych. Doradza w postępowaniach dotyczących wydania decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym w trybie tzw. specustawy mieszkaniowej, jak również w opiniowaniu i weryfikacji dokumentacji projektowej.

Sporządza opinie prawne z zakresu prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, udostępniania informacji o środowisku i prawa ochrony środowiska. Bierze udział w audytach stanu prawnego nieruchomości oraz sporządzaniu opinii i ekspertyz prawnych, w szczególności z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Prowadził szkolenia dla pracowników organów administracji architektoniczno-budowlanej, dotyczące zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym. Zajmuje się również prowadzeniem szkoleń dla deweloperów. Podczas swojej praktyki zawodowej reprezentował liczne podmioty przed sądami administracyjnymi. Doradzał przy szeregu dużych projektach inwestycyjnych, takim podmiotom, jak m.in.: Capital Park, Robyg, Matexi, Nexity, Dom Development, HB Reavis, Yareal, Skanska Property Poland, Golub GetHouse, Echo Investments, Penta Investments w szczególności w postępowaniach dot. uzyskania pozwolenia na budowę: Varso, Browary Warszawskie, Brama Miasta, Wave, apartamentowiec Grzybowska 37, High5ive, Spark, Hotel Puro Widok, Forest, Centrum Południe, Żeromskiego 17, w postępowaniach poprzedzających realizację inwestycji: My Bemowo, Norblin, Soho by Yareal, Towarowa 22, Postępu Apartments, szeregu inwestycji mieszkaniowych Robyg, oraz inwestycji komercyjnych, m.in. Atrium Promenada, Synergia Olsztyn, Galeria Północna, postępowaniach dot. uzyskania pozwolenia na użytkownie: Hala Koszyki, Q 22.

Kontakt: andrzej.zych@cherka.pl