Anna Skonieczna

prawnik

Prawnik, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w zakresie gospodarki przestrzennej. Doświadczenie zawodowe zdobywała w organach administracji architektoniczno-budowlanej, odpowiadając za wydawanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zezwoleń na realizację inwestycji drogowych.

Specjalizuje się w obsłudze szeroko rozumianego procesu inwestycyjno – budowlanego, ze szczególnym uwzględnieniem postępowań administracyjnych dotyczących procedur planistycznych, ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, wydawania decyzji o pozwoleniu na budowę oraz inwestycji prowadzonych na podstawie tzw. specustaw infrastrukturalnych. Doradza deweloperom, funduszom inwestycyjnym oraz inwestorom prywatnym na etapie planowania i przygotowania inwestycji, w tym poprzez weryfikację dokumentacji projektowej i sporządzanie opinii prawnych. Bierze udział w badaniach stanu prawnego nieruchomości (due diligence), w tym obejmujących weryfikację ich potencjału inwestycyjnego i ocenę przydatności pod konkretne zamierzenie inwestycyjne.

Doradzała w szeregu dużych projektach inwestycyjnych, realizowanych przez m.in. Robyg, Nexity, Golub GetHouse, Echo Investment, Matexi Poland, w szczególności w postępowaniach poprzedzających realizację Postępu Apartments, Soho 18, My Bemowo, Osiedle Życzliwa Praga, High5ive, Żeromskiego 17. Opracowywała opinie prawne dot. różnych aspektów realizacji inwestycji m. in. dla Fabryki Wedla i Nowej Emilii.

Kontakt: anna.skonieczna@cherka.pl