Bartłomiej Bryła

asystent prawny

Wspiera adwokatów i radców prawnych w obsłudze deweloperów w zakresie procesu inwestycyjno-budowlanego. Przygotowuje projekty pism z zakresu prawa cywilnego, odwołań w  postępowaniach administracyjnych dot. nieruchomości oraz skarg do wojewódzkich sądów administracyjnych. 

Student IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.  Absolwent Maltalingua English Language School (Malta).

Kontakt: bartlomiej.bryla@cherka.pl