Bartosz Kasperek

radca prawny

Radca prawny, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doświadczenie zdobywał w administracji samorządowej jako kierownik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami, gdzie zajmował się zagadnieniami związanymi z administracyjnoprawnymi oraz cywilnymi aspektami obrotu i gospodarowania nieruchomościami. Specjalizował się w szczególności  w sprawach dotyczących zwrotu wywłaszczonych nieruchomości, aktywnie uczestnicząc w postępowaniach dotyczących m.in.  gruntów przy Stadionie Miejskim we Wrocławiu oraz przy Porcie Lotniczym we Wrocławiu im. Mikołaja Kopernika. Reprezentował Skarb Państwa w postępowaniach administracyjnych oraz sądowych w sprawach dotyczących nieruchomości. Obszarem prawa nieruchomości zajmuje się od 10 lat.

Doradza funduszom inwestycyjnym, deweloperom oraz inwestorom prywatnym we wszystkich stadiach procesu inwestycyjno – budowlanego. Bierze udział w badaniu stanu prawnego nieruchomości (due diligence), weryfikując ich status, istniejące ryzyka oraz potencjał inwestycyjny. Opracowuje opinie prawne dot. m.in. zasad wykładni miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zagadnień proceduralnych dotyczących nieruchomości w postępowaniach administracyjnych prowadzonych w trybie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.

Autor monografii Tryb zwrotu wywłaszczonych nieruchomości (C.H. Beck 2019). Autor oraz współautor artykułów publikowanych na łamach czasopism: Nieruchomości (C.H. Beck), Samorząd Terytorialny (Wolters Kluwer), Nowe Zeszyty Samorządowe. Opinie Prawne (Wydawnictwo Profil), Radca Prawny w Administracji (PRESSCOM).

Kontakt: bartosz.kasperek@cherka.pl