Beata Włodarczyk

radca prawny

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Doradza funduszom inwestycyjnym, deweloperom oraz podmiotom publicznym w kwestiach związanych z nieruchomościami, zarówno w aspektach objętych regulacją prawa administracyjnego, jak i zagadnieniach cywilnoprawnych, w szczególności w zakresie prawa zobowiązań. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z obsługą szeroko rozumianego procesu inwestycyjno – budowlanego, w szczególności specjalizuje się w obsłudze transakcji dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości. Bierze udział w przeprowadzeniu audytów stanu prawnego nieruchomości (due diligence). Sporządza i opiniuje umowy dotyczące nieruchomości. Posiada również doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań reprywatyzacyjnych dotyczących tzw. gruntów warszawskich.

Opracowuje skargi do wojewódzkich sądów administracyjnych oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także sporządza pisma procesowe z zakresu prawa cywilnego. Przygotowuje opinie i ekspertyzy prawne z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz administracyjnego. Podczas swojej praktyki zawodowej reprezentowała liczne podmioty w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, a także przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych. Doradzała, na różnych etapach, przy szeregu dużych projektów inwestycyjnych, m.in. w zakresie realizacji układu drogowego dla Browarów  Warszawskich, w postępowaniach poprzedzających realizację inwestycji Holm House, przeprowadzała badania due dilligence nieruchomości m. in. dla Griffin Real Estate, Matexi Polska, Puro Hotels. Świadczy również pomoc prawną na rzecz izb notarialnych w zakresie postepowań administracyjnych, cywilnych oraz dyscyplinarnych. Prowadzi bieżące doradztwo prawne na rzecz Krajowej Rady Notarialnej.

Kontakt: beata.wlodarczyk@cherka.pl