Daniela Kaczorowska

asystentka ds. rozliczeń finansowych

Absolwentka studiów prawniczych. Pracę zaczynała w kancelarii zajmującej się prawem karnym, na stanowisku asystentki. Ponadto pracowała w redakcji, w której publikowała artykuły obejmujące zagadnienia z różnych gałęzi prawa. Przez wiele lat szkoliła znajomość języków, w tym poza językiem angielskim, także język niemiecki. Ukończyła międzynarodowy kurs z języka angielskiego prawniczego, uwieńczony Certyfikatem Toles Higher Exam.

W Kancelarii nadzoruje sprawy finansowe związane z rozliczaniem czasu pracy wykonywanej na rzecz Klientów Kancelarii. Równolegle jest też odpowiedzialna za zarządzanie korespondencją oraz archiwizację dokumentacji, jak również koordynację kwestii organizacyjnych w Kancelarii.

Kontakt: kancelaria@cherka.pl