Karolina Garbacz

Asystent prawny

Asystent prawny

Wspiera adwokatów i radców prawnych w zakresie m.in. przygotowywania pism i wniosków o charakterze prawnym, analizowania doktryny i orzecznictwa, przygotowywania projektów umów, dokumentacji prawnej na potrzeby sporządzania opinii prawnych, w miarę potrzeb Kancelarii.  

Równolegle jest też odpowiedzialna za zarządzanie korespondencją oraz archiwizację dokumentacji, jak również koordynację kwestii organizacyjnych w Kancelarii.

Studentka III roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Kontakt: karolina.garbacz@cherka.pl