Karolina Matusiak

Adwokat

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Specjalizuje się w prawnych aspektach obrotu nieruchomościami oraz procesu inwestycyjnego.

Doradza przedsiębiorcom, w szczególności deweloperom w kwestiach związanych z procesem inwestycyjno – budowlanym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa budowlanego, planowania i zagospodarowania przestrzennego, udostępniania informacji o środowisku i prawa ochrony środowiska.

Obsługuje transakcje, których przedmiotem są nieruchomości, przeprowadza kompleksowe badania stanu prawnego nieruchomości na cele inwestycyjne (due diligence), sporządza umowy związane z realizacją procesu budowlanego oraz opinie prawne z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz administracyjnego. W przedmiocie umów dotyczących procesu budowlanego doradza przy negocjowaniu i zawieraniu umów z wykonawcami, w tym z generalnym wykonawcą, umów z gestorami mediów, umów drogowych oraz umów z projektantami. Pełnomocnik przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.

Kontakt: karolina.matusiak@cherka.pl