Katarzyna Nawrocka

aplikant radcowski

Aplikantka radcowska, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się zagadnieniami związanymi z obsługą szeroko rozumianego procesu inwestycyjno – budowlanego. Doradza zarówno w aspektach prawnych objętych regulacją prawa administracyjnego, jak i zagadnieniach cywilnoprawnych. Przygotowuje opinie i ekspertyzy prawne z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz administracyjnego, w tym prawa budowlanego. Reprezentuje klientów w postępowaniach z zakresu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Posiada również doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań reprywatyzacyjnych dotyczących tzw. gruntów warszawskich. Sporządza opinie prawne, w szczególności dot. zagadnień z zakresu gospodarowania nieruchomościami i regulacji stanu prawnego nieruchomości. Doradza inwestorom instytucjonalnym oraz prywatnym zarówno na etapie przygotowania, jak i realizacji inwestycji w nieruchomościach. Bierze udział w badaniach stanu prawnego nieruchomości (due diligence), zwłaszcza w zakresie ryzyk wynikających z potencjalnych roszczeń dot. nieruchomości.

 Doświadczenie zdobywała w administracji samorządowej, prowadząc postępowania administracyjne z zakresu nieruchomości objętych tzw. dekretem warszawskim i specjalizując się w administracyjnoprawnych i cywilnych zagadnieniach roszczeń do nieruchomości.

Doradzała w sprawach z zakresu ochrony zabytków m.in. Matexi Poland i Stoczni Cesarskiej oraz w postępowaniach z zakresu gospodarowania nieruchomościami AFI Poland.

Kontakt: katarzyna.nawrocka@cherka.pl