Lidia Borek

Lidia Borek

asystentka ds. administracyjnych

Studentka III roku prawa na Uniwersytecie Kardynała Stefana
Wyszyńskiego w Warszawie. Jest wolontariuszką w poradni prawnej,
świadczącej pomoc osobom niezamożnym. Posługuje się językiem
angielskim oraz hiszpańskim, ponadto posiada certyfikat DELE B2
potwierdzający znajomość języka hiszpańskiego.
W kancelarii odpowiedzialna jest za obsługę administracyjną oraz
wspiera zespół prawników w wykonywaniu bieżących zadań.