Maciej Marcinkowski

Prawnik

Doktorant i absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Autor wystąpień na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych poświęconych prawu, autor publikacji z obszaru ekonomicznej analizy prawa oraz prawa cywilnego. Realizator projektu badawczego na Ludwig-Maximilians-Universität München – Juristische Fakultät w zakresie komparatystycznej analizy instytucji prawa rzeczowego w Polsce i Niemczech.

W aktywności zawodowej i naukowej koncentruje się na zagadnieniach prawa rzeczowego. Jako pełnomocnik reprezentował klientów w postępowaniach przed organami administracji, doradzał w procesach akwizycji nieruchomości w segmentach commercial oraz residential, realizował liczne kwerendy stanu prawnego nieruchomości. Będąc członkiem Wielkopolskiego Klastra Lotniczego uczestniczył w projektach search & aquisition nieruchomości na rzecz przedsiębiorstw związanych z przemysłem lotniczym.

Kontakt: maciej.marcinkowski@cherka.pl