Ryszard Świtkiewicz

Ryszard Świtkiewicz

asystent prawny

Student kierunku Prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Na studiach
aktywnie bierze udział w wydarzeniach kół naukowych w szczególności z
zakresu Prawa Bankowego oraz Prawa Nieruchomości. W ramach
działalności studenckiej brał udział w organizacji corocznego
wydarzenia branżowego „Kongres Prawa Bankowego i Technologii
Finansowej”.
Doświadczenie w zakresie prawa administracyjnego i prawa cywilnego
zdobywał w administracji samorządowej. W zakresie jego obowiązków
znajdowało się zarządzanie publicznymi nieruchomościami oraz egzekucja
wierzytelności na drodze sądowej.
Ponadto odbywał praktyki w kancelarii prawnej specjalizującej się w
prawie cywilnym, gdzie asystował w sprawach związanych z obsługą
prawną przedsiębiorstw z sektora IT i nowych technologii oraz w
sprawach z zakresu windykacji należności.
W kancelarii odpowiada za wsparcie merytoryczne zespołu w zakresie
przygotowania pism i wniosków o charakterze prawnym, analizowania
doktryny i orzecznictwa, przygotowywania projektów umów i dokumentacji
prawnej na potrzeby sporządzania opinii prawnych.