Dominika Rowicka

KIEROWNIK BIURA

Studentka kierunku zarządzanie w marketingu w Warszawskiej Szkole Zarządzania. Udziela
administracyjnego wsparcia prawnikom w Kancelarii. Dba o to, aby wszystkie opłaty administracyjne
były uiszczane na czas oraz troszczy się o to, aby w dokumentacji wewnętrznej działu administracji
zawsze panował porządek.

Kontakt: kancelaria@cherka.pl