dr hab. Filip Elżanowski

radca prawny

Radca prawny, dr hab. nauk prawnych, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista w zakresie prawa energetycznego, prawa i postępowania administracyjnego, prawa zamówień publicznych oraz procesów inwestycyjnych, w szczególności w zakresie procedury wydawania decyzji administracyjnych. Specjalizuje się również w obsłudze prawnej projektów realizowanych w sektorze kolejowym, energetycznym, w tym w ramach zamówień publicznych oraz PPP (partnerstwo publiczno-prywatne). Doradza w transakcjach z zakresu fuzji i przejęć, a także przy procesach restrukturyzacyjnych.

Wieloletnie doświadczenie zawodowe budował przede wszystkim jako pełnomocnik Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., sędzia Sądu Arbitrażowego przy Izbie Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii oraz sędzia Sądu Arbitrażowego Towarowej Giełdy Energii S. A., jako doradca Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, a także w komisji prawnej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji działającej przy Ministrze Gospodarki.

Jest ekspertem Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu, członkiem Rady Polskiej Fundacji Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej Ius Publicum oraz Rady Programowej Europejskiego Centrum Biznesu. Pełni funkcje członka wspierającego Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS).

Autor kilkunastu publikacji z zakresu prawa energetycznego, kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz kilkudziesięciu publikacji prasowych. Laureat wielu nagród, m.in. Bursztyn Polskiej Energetyki, Manager Award czy Lider Zaufania.

Kontakt: filip.elzanowski@cherka.pl