dr Maksymilian Cherka

radca prawny

Partner, radca prawny, doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa i Postępowania Administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od ponad 15 lat doradza funduszom inwestycyjnym, deweloperom oraz innym podmiotom w sektorze nieruchomości biurowych, komercyjnych oraz mieszkaniowych. Pełnomocnik inwestorów przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi. Specjalizuje się w problematyce planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, ochrony zabytków, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska, procedury administracyjnej i kontroli podmiotów niepublicznych, a także w kwestiach związanych z funkcjonowaniem samorządu terytorialnego oraz samorządów zawodowych (autor dysertacji doktorskiej Status prawny samorządów zawodowych w Polsce). Zajmuje się również zagadnieniami prawa inwestycji budowlanych w odniesieniu do energetyki wiatrowej.

Posiada również wieloletnie doświadczenie we współpracy z podmiotami ze sfery publicznej. Autor kilkudziesięciu ekspertyz i opinii prawnych dla Sejmu, Ministerstwa Gospodarki, organów samorządu terytorialnego i zawodowego. Doradzał jednostkom samorządu terytorialnego w sprawach gospodarki nieruchomościami oraz współpracował w charakterze eksperta z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji (program „Dobre Prawo – Sprawne Rządzenie”). 

Autor i współredaktor monografii Prawne aspekty procesu inwestycyjnego (Wolters Kluwer Polska 2009) oraz monografii Energetyka i ochrona środowiska w procesie inwestycyjnym (Wolters Kluwer Polska 2010). Redaktor i współautor Komentarza do ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Wolters Kluwer Polska 2010). Współautor monografii Samowola budowlana w polskim prawie budowlanym (Wolters Kluwer 2013). Współautor Komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego (C.H. Beck 2020), Komentarza do ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (C.H. Beck 2020) oraz Systemu prawa administracyjnego. T. 6 (C.H. Beck 2011). Autor szeregu artykułów w Dzienniku Gazecie Prawnej oraz Rzeczpospolitej.   Doradzał dużym inwestorom instytucjonalnym oraz funduszom inwestycyjnym, w szczególności Capital Park, BBI, Griffin Real Estate, Echo Investment, Skanska Property Poland, GTC, HBReavis, Golub GetHouse. Kierował zespołami prawników przy największych projektach inwestycyjnych m.in. przy rewitalizacji Fabryki Norblina, dawnej Wytwórni Wódek „Koneser”, Domu Towarowego Smyk, terenów dawnej Stoczni Gdańsk; w postępowaniach zakończonych uzyskaniem pozwoleń na budowę: Varso, Nowy Sezam, Eurocentrum, Royal Wilanów, Nowy Plac Unii, Generation Park, Spark, postępowaniach poprzedzających realizację: High5ive, Atrium Promenada, Synergia Olsztyn, Galeria Północna, Hampton by Hilton Gdańsk, Soho Factory, terminalu DHL, Rezydencji Maltańskiej; postępowaniach dot. wznoszenia i wykorzystywania sztucznych wysp na obszarach morskich dla elektrowni wiatrowych oraz postępowaniach planistycznych dot. realizacji farm wiatrowych na lądzie.

,,Wyróżniony jako prawnik rekomendowany w dziedzinie Nieruchomości rankingu dziennika Rzeczpospolita w 2020 r.’’

W 2023 r. uhonorowany statusem Next Generation Partner w rankingu Legal 500.

Kontakt: maksymilian.cherka@cherka.pl