Iwona Kaczmarczyk

radca prawny

Radca prawny, absolwentka Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Wieloletni praktyk w sprawach z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i administracyjnego. Świadczy kompleksową obsługę prawną w zakresie analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz sporządza opinie i ekspertyzy prawne, w szczególności z zakresu regulacji stanu prawnego nieruchomości, w tym dotyczące zasadności oraz prawnych możliwości sądowego dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących nieruchomości. Specjalizuje się także w prawie kontraktów, w tym w obsłudze transakcji dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości, w umowach z generalnym wykonawcą robót budowlanych.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w kancelariach specjalizujących się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw, a także w spółce deweloperskiej w zakresie dotyczącym zagadnień związanych z procesem inwestycyjnym. Doradzała klientom we wszelkich aspektach związanych z nieruchomościami, w tym w zakresie przygotowywania umów, restrukturyzacji oraz sporów sądowych.  W swojej praktyce zawodowej reprezentowała liczne podmioty w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo-administracyjnych, jak również przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych. 

Kontakt: iwona.kaczmarczyk@cherka.pl