Katarzyna Mitelsztedt-Hakenberg

adwokat

Partner, adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych (INPiSM) Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończyła studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej (SGH), Instytut Ekonomii Politycznej, Prawa i Polityki Gospodarczej, z zakresu procesu inwestycyjno-budowlanego. Od wielu lat doradza największym deweloperom oraz funduszom inwestycyjnym z sektora nieruchomości, zajmując się obsługą szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego i specjalizując się w zagadnieniach prawa nieruchomości. Przeprowadza analizy stanu prawnego nieruchomości (due diligence) oraz sporządza opinie i ekspertyzy prawne, w szczególności z zakresu gospodarowania nieruchomościami i regulacji stanu prawnego nieruchomości, w tym dotyczące zasadności oraz prawnych możliwości sądowego dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących nieruchomości.  Specjalizuje się także w prawie kontraktów, w tym w obsłudze transakcji dotyczących zbycia lub nabycia nieruchomości, umowach zawieranych w procesie inwestycyjnym (w szczególności umów o roboty budowlane z generalnym wykonawcą), umowach o prace projektowe, oraz w tzw. umowach partycypacyjnych dotyczących realizacji przez podmioty prywatne inwestycji o charakterze publicznym, w szczególności inwestycji drogowych. Posiada również doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań reprywatyzacyjnych dotyczących tzw. gruntów warszawskich.

Posiada tytuł zawodowy mediatora. Wpisana jest na listę stałych mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Centrum Mediacji Izby Adwokackiej w Warszawie. Prowadzi mediacje gospodarcze, cywilne i administracyjne. Ma szerokie doświadczenie w zakresie prowadzenia negocjacji, wsparte także wiedzą teoretyczną uzyskaną w trakcie odbywania w INPiSM specjalizacji w zakresie dyplomacji współczesnej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując m.in. w warszawskich biurach międzynarodowych spółek doradztwa podatkowego oraz kancelarii specjalizującej się w bieżącej obsłudze prawnej przedsiębiorstw i prawie nieruchomości. Doradzała polskim i międzynarodowym klientom we wszelkich aspektach związanych z nieruchomościami, w tym w zakresie przygotowywania umów, podziałów nieruchomości, warunków zabudowy, restrukturyzacji oraz sporów sądowych. Posiada również bogate doświadczenia we współpracy z podmiotami publicznymi. Podczas swojej praktyki zawodowej jako pełnomocnik reprezentowała liczne podmioty w postępowaniach administracyjnych oraz sądowoadministracyjnych dotyczących nieruchomości, jak również przed sądami powszechnymi w sprawach cywilnych i gospodarczych. Doradzała dużym inwestorom instytucjonalnym, funduszom inwestycyjnym oraz innym podmiotom, w szczególności: Echo Investment, Skanska Property Poland, Skanska Residential Development Poland, HB Reavis, Capital Park, Griffin Real Estate, GTC, Yareal, Ghelamco. Koordynowała pracę zespołów prawników przy największych projektach inwestycyjnych m.in. Browary  Warszawskie, Varso, Spark, Pawilon Emilia, Centrum Południe, Generation Park, Fabryka Norblina, Jaśminowy Mokotów, Neopark Mokotów, Towarowa 22, Osiedle Mickiewicza, Holm House, Stacja Wola. Uczestniczyła w obsłudze prawnej transakcji zakupu akcji Stoczni Gdańsk S.A. i udziałów GSG Towers sp. z o.o. przez SPV Operator sp. z o.o. (spółkę zależną Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.). Przeprowadzała badania due dilligence nieruchomości oraz wspierała w procesie transakcyjnym nabycia nieruchomości m. in. Griffin Real Estate, Matexi Polska, Puro Hotels. Autorka szeregu artykułów i komentarzy m.in. w Rzeczpospolitej.

Kontakt: katarzyna.mitelsztedt@cherka.pl