Kamil Wiater

Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stypendysta Swiss European Mobility Programme (University of Zurich) oraz absolwent szkoły prawa brytyjskiego (British Law Centre) organizowanej przez Uniwersytet Warszawski we współpracy z Uniwersytetem Cambridge. Doświadczenie zdobywał w międzynarodowych kancelariach prawnych w działach rozwiązywania sporów oraz nieruchomości. 

Specjalizuje się głównie w doradztwie w zakresie postępowań administracyjnych dotyczących postępowania inwestycyjno-budowlanego oraz procedur planistycznych. Doradza również w zakresie sporów gospodarczych oraz cywilnych związanych z nieruchomościami – w szczególności w zakresie sporów związanych z wykonywaniem umów najmu (zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym), negocjacji prowadzonych w złej wierze, czy postępowań związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przeciwko organom administracji publicznej. Świadczy również usługi bieżącego doradztwa dla deweloperów przygotowując opinie dotyczące m.in. prawno-urbanistycznych uwarunkowań realizacji poszczególnych inwestycji.

Kontakt: kamil.wiater@cherka.pl