Marek Sielicki

Aplikant adwokacki

Aplikant adwokacki, absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Student filozofii na Wydziale Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Doświadczenie zawodowe w zakresie prawa nieruchomości zdobywał zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym. Pracował w organach administracji rządowej w wydziale nieruchomości, gdzie zajmował się głównie sprawami dotyczącymi odszkodowań za nieruchomości wywłaszczone w celu realizacji inwestycji drogowych oraz w wydziale nadzoru i kontroli, gdzie zajmował się między innymi kontrolą prawidłowości postępowań administracyjnych przeprowadzanych przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Pracował także w jednostkach administracji samorządowej w wydziałach gospodarki nieruchomościami, gdzie zajmował się zagadnieniami związanymi z administracyjnoprawnymi oraz cywilnymi aspektami gospodarowania nieruchomościami. Specjalizował się między innymi w postępowaniach dotyczących wyłączenia gruntów rolnych z produkcji rolniczej oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe.

Doświadczenie zdobywał także w kancelariach prawnych, gdzie zajmował się między innymi obsługą transakcji dot. obrotu nieruchomościami, umowami najmu lokali komercyjnych, obsługą spółdzielni mieszkaniowych w zakresie spraw lokalowych oraz bieżącą obsługą firm deweloperskich. Zajmował się także obsługą jednostek samorządu terytorialnego w zakresie podatku od towarów i usług.

Kontakt: marek.sielicki@cherka.pl